314443

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๐.๐๐น.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นายทองสุข ไข่ทองประธานสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิเรียกสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราขการเข้าประชุมสภาเทศบาล ตามประกาศเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยแรก

 

               

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 09:40 น.)