001

 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษาดูงานการทำงานหาดใหญ่ โดยมีนครหาดใหญ่ให้การต้อนรับและการต้อนรับของท่านเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม (ด่านนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา บรรยายให้คณะศึกษาดูงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยท่านสมศักดิ์ เศรษโฐ นายก ทต.สุวรรณภูมิ ที่พานายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดมาศึกษาดูงาน ให้ทราบถึงทิศทางการลงทุนรวมถึงเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย ในอดีต ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการพัฒนาการค้าชายแดนที่อาจจะนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวสารหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด มาขยายการตลาดให้กับชาวมาเลเซียได้บริโภคข้าวสารดีมีคุณภาพราคาถูก และนอกจากนี้ยังได้บรรยายให้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจของด่านนอกปิดตัวลงหากมีการย้ายด่านไปยังจุดที่กำลังอยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้างใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเทศบาลนครหาดใหญ่ใหญ่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการทำงานภายใต้การทำงานเครือข่ายที่มีของนครหาดใหญ่

 

       

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 09:58 น.)