ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้945
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5017
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347813
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

สุขอนามัยของผู้ขายของในตลาด
จัดทำโดย....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   โทร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๙ , ๑๑๐ โทรสาร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๒๓

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  
๑. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรค  ติดต่อหรือพาหะนำโรค เช่น วัณโรคอหิวาตกโรค  บิด หัด  อีสุกอีใส คางทูม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ** ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง
๒. ต้องแต่งกายให้สะอาด  สวมเสื้อมีแขน  สวมชุดผ้ากันเปื้อนและกรณีขายอาหารพร้อมบริโภค ต้องใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม  เพื่อป้องกันเส้นผมร่วงใส่อาหาร
๓. ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนประกอบปรุงอาหาร และเล็บมือต้องสั้น สะอาด
๔. ไม่ไอ หรือจาม รดอาหาร และใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว
๕. หากเจ็บป่วยโรค ตามข้อ ๑. ต้องหยุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารจนกว่าจะหายเป็นปกติ
๖. ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้มิดชิด  และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง

การจำหน่าย  ทำ  ประกอบปรุง เก็บหรือสะสมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
@  เลือกซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่าย จากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสารเคมีอันตราย เช่น สัญลักษณ์ “Q ” , “GMP” , “HACCP” เป็นต้น
@ อาหารสดที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารทะเล ,เนื้อสัตว์  ควรเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ ๕ - ๗ องศาเซลเซียส
@ การขนส่งและวางสินค้าประเภทอาหาร ต้องวางในภาชนหรือบนพื้นผิวที่สะอาด สูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  ไม่วางบนพื้นตลาดหรือทางเดินเท้า
@ อาหารปรุงสำเร็จที่วางจำหน่าย  ต้องมีการปกปิด
@ เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร  ต้องสะอาด ปลอดภัย มีวิธีการล้างและเก็บที่ถูกสุขลักษณะ  ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
@ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนในอาหารที่วางจำหน่าย  เช่น  สารบอแรกซ์  สารกันรา สารฟอร์มาลีน และสารฟอกขาว  เป็นต้น

หลักเกณฑ์การขอป้ายรับรอง
อาหารปลอดภัย ( Food  Safety )
๑.ขอบข่ายการรับรอง
- ผู้ประกอบการต้องมีแหล่งจำหน่ายอาหารที่แน่นอน เช่น ตลาด ร้านอาหาร ฯ
- ประเภทอาหารที่ให้การรับรอง คือ อาหารสด หรืออาหารที่ไม่มีเลขทะเบียน อย.
- ประเภทสารเคมีและจุลินทรีย์ที่จะให้การรับรอง มีดังนี้ สารบอแรกซ์  ยาฆ่าแมลง  สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อแดงและจุลินทรีย์
๒.ขั้นตอนการรับรอง
๑) ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครที่เทศบาล/รพ.ในเขตพื้นที่
๒)  ตรวจสอบสถานที่และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร  ได้แก่ ตรวจสุขลักษณะโดยทั่วไป สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบหรือส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
๓. เกณฑ์การตัดสิน
- แผงค้า ที่จะได้รับใบรับรองต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะทั่วไป และการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารติดต่อกัน ๓  ครั้ง ผลการตรวจสอบผ่านทั้ง ๓ ครั้ง
ข้อความปฏิบัติสำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ก)ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือเจ้าพนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด
ข)ต้องวางสินค้าบนแผงขายสินค้า หรือในขอบเขตที่กำหนดให้วางขาย
ค)ไม่วางสินค้าลุกล้ำแผงค้า  ไม่ต่อเติมแผง ซึ่งเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด
ง)ไม่วางสารเคมี หรือวัตถุอันตราย  เช่น ยาฆ่าแมลง  น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ    เป็นต้น  ปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
จ) วางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร  ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องสัมผัสอาหาร  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางหรืแขวงสินค้าสูงจากพื้นเกินกว่า ๑๕๐  เซนติเมตร  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้ดีภายในตลาด และไม่ทำให้ภายในตลาดอบอ้าว 

 

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ