ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1278
mod_vvisit_counterเดือนนี้3584
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337877
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ “ร้านแต่งผม – เสริมสวย”
จัดทำโดย....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด    โทร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๙ , ๑๑๐  โทรสาร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๒๓

ด้านสุขลักษณะของสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
๑.สถานที่ ต้องมั่นคงแข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสว่างเพียงพอ 
๒.โต๊ะและเก้าอี้  สำหรับให้บริการลูกค้า  ต้องแข็งแรง  สะอาด และปลอดภัย
๓.มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นร้านแต่งผม ตั้งไว้บริเวณหน้าร้านและให้อยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
๔.เครื่องมือและเครื่องใช้ในการแต่งผม  ได้แก่ ผ้าคลุมตัว  ผ้าคลุมผม ผ้าพันคอ ผ้าขนหนู ต้องสะอาด  ไม่ขึ้นรา และไม่มีกลิ่นอับชื้น โดยใช้สำหรับผู้มาใช้บริการแต่งผม  ๑  ครั้งต่อ ๑  คน
๕.กรรไกร  หวี  แปรงๆ ปัดผม และอุปกรณ์อื่น ๆ ต้องสะอาดและปลอดภัย
๖.สบู่โกนหนวด น้ำยาสระผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผม และเครื่องสำอางต่าง ๆ  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
๗. มีการจัดการด้านความปลอดภัย มีการจัดเก็บและจัดวางเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ สวยงาม ติดตั้งอย่างมั่นคงปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าถูกประเภท และมีระบบป้องกันไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช๊อต    จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายในร้านแต่งผม-เสริมสวย
๘. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาสามัญ ชุดทำแผล เป็นต้น
๙. จัดให้มีน้ำดื่ม – น้ำใช้ ที่สะอาดและเพียงพอ แก้วน้ำที่มีไว้บริการลูกค้าต้องสะอาด
๑๐. มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด และมีการแยกประเภทขยะทั่วไปและมูลฝอยอันตราย
๑๑. ต้องมีอ่างล้างมือ ที่ใช้การได้และสะอาด มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และจัดให้มีสบู่ / สบู่เหลว
๑๒. ห้องสุขา  มีห้องแบบแยกเพศชาย/หญิง  อุปกรณ์และสุขภัณฑ์อยู่ในสภาพดี  สะอาด การระบายอากาศดี มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
๑๓. อ่างสระผม เตียงสระผม แยกเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพดี  ไม่ชำรุด สะอาด และไม่มีคราบสกปรก

โรคติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการประกอบกิจการร้านเสริมสวย
ทำไมต้องพัฒนาร้านเสริมสวย – แต่งผม เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคติดต่อต่าง ๆ  โดยการสัมผัสโดยตรง จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือไม่สะอาด หรือเกิดจากการสัมผัสเชื้อโดยตรงกับผู้บริโภค  
โรคติดต่อที่มาจากร้านเสริมสวย - แต่งผม ได้แก่...
๑.โรคเอดส์
๒.โรคผิวหนัง ได้แก่ โรคติดเชื้อรา ,โรคติดเชื้อแคทีเรีย ,โรคติดเชื้อปรสิตและแมลง, โรคติเชื้อไวรัส เช่น กลาก,หูด,เริม,งูศวัด 
๓.โรคติดเชื้อบริเวณเล็บที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
๔.การแพ้สารสัมผัสชนิดต่าง ๆ เช่น สารเคมีจากเครื่องสำอาง น้ำยาดัดผมยาทาเล็บ เป็นต้น

สถานบริการเสริมสวย – แต่งผม
การประกอบกิจการ เสริมสวย หรือแต่งผม หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริมสวยของสุภาพสตรี หรือการแต่งผมของสุภาพบุรุษ รวมทั้งการแต่งเล็บ แต่งหน้า นวดหน้า อบหน้า หรืออบผิว
ข้อปฏิบัติที่ดีในการให้บริการเสริมสวย-แต่งผม
๑.อุปกรณ์ประเภทโลหะ เช่น กรรไกรตัดผม ตัดเล็บ  ใบมีดโกน ที่แคะหู เครื่องมือแต่งเล็บก่อนและหลังใช้งาน ต้องแช่เอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐ % นาน๓๐ นาที หรืออบในตู้ฆ่าเชื้อโรค
๒. ใบมีดโกน ให้ใช้ครั้งเดียวต่อคน  แล้วแยกทิ้งในภาชนะและติดป้าย “อันตราย “ ใบมีดโกนใช้แล้ว
๓. สุขวิทยาส่วนบุคคล  ช่างตัดผมต้องสวมชุดช่าง  ใช้ผ้าปิดจมูก  ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
๔.เครื่องใช้ประเภทพลาสติก เช่น หวี แปรง ที่ม้วนผม ฯ ต้องล้างทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอกและแช่แอลกอออล์  ๗๐ %
๕. เครื่องใช้ไฟฟ้า  หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

การขออนุญาต“ร้านแต่งผมเสริมสวย”  ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  เอกสารประกอบการขออนุญาต  ได้แก่....
๑ ) คำขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาต
๒ ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ๑  ฉบับ
๓ ) สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ
๔ ) ใบรับรองแพทย์  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๑. ขออนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม  ฉบับละ  ๒๐๐  บาทต่อปี
   คำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาต   ฉบับละ  ๒   บาท
๒. ขออนุญาต ให้บุคคลรับจ้างแต่งผม  ฉบับละ  ๕๐  บาทต่อปี
   คำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาต  ฉบับละ   ๒   บาท

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 13:01 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ