ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1086
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3575
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337868
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ประกอบปรุงอาหารอย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อ  “ผู้บริโภค” 

จัดทำโดย....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๙ , ๑๑๐   โทรสาร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๒๓

การปรุงอาหารที่ถูกวิธี ชีวีปลอดภัย

  ๑.การเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบและปรุงอาหาร  ต้องไม่เตรียม หรือวางวัตถุดิบที่จะใช้ประกอบปรุงอาหาร  ภาชนะ- อุปกรณ์ที่ใส่อาหาร รวมถึง การหั่น การล้าง การเก็บอาหารบนพื้น ใกล้ถังขยะ และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ - ห้องส้วม    ควรเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทำด้วยวัสดุผิวเรียบ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่น สแตนเลส,โฟเมกา ฯ

   ๒. การเลือกใช้สารปรุงแต่งอาหาร เช่น น้ำปลา,ซอส,น้ำตาล,น้ำส้มสายชู,พริกป่น ฯลฯ นั้น  ต้องปลอดภัย  มีเครื่องรับรองมาตรฐานของทางราชการ เช่น อย. ,มอก, GMP, HACCP เป็นต้น  และภาชนะที่ใส่เครื่องปรุงรส  ต้องสะอาด ปลอดภัย   ทนการกัดกร่อนได้ดี  มีฝาปิดมิดชิด

  ๓. อาหารสด ต้องเลือกซื้อและใช้อาหารที่สดใหม่ ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย ก่อนนำมาทำการประกอบปรุงเป็นอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารแต่ละประเภท ต้องแยกเก็บเป็นชนิด สัดส่วน เพื่อจะได้เลือกอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสดไว้ได้อย่างเหมาะสมและไม่เสื่อมสภาพเร็ว

๔. อาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารปรุงสำเร็จแล้ว  ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรคและฝุ่นละออง

๕. เขียงและมีด  ต้องมีสภาพดี  ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด  ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน แยกเขียงสำหรับใช้เนื้อสัตว์สุก  เนื้อสัตว์ดิบ ผักผลไม้ต้องแยกออกจากกัน  ควรล้างเขียงทั้งก่อนและหลังการใช้งาน  โดยในระหว่างใช้งาน ต้องมีฝาชีครอบเพื่อป้องกันแมลงพาหะนำโรคไม่ควรใช้ผ้าหรือฝาหม้อปิด เพราะจะทำให้อับชื้นและเกิดเชื้อราได้

๖.น้ำแข็งที่ใช้บริโภค  ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และห้ามแช่สิ่งของอื่นในถังใส่น้ำแข็ง

๗.ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลและที่ล้างจานต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ด

๘. ช้อน ส้อม ตะเกียบ จัดวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือจัดวางให้เป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.   

๙. สถานที่รับประทาน ที่เตรียมปรุงประกอบอาหารต้องสะอาด เป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน พื้นผนัง ฝาเพดานต้องสะอาด  ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เช่น กระเบื้องเคลือบ  สแตนเลส  เป็นต้น ไม่ชำรุด  แข็งแรง

๑๐. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผมที่สะอาด ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว  เล็บมือต้องสั้น สะอาด ไม่สวมแหวนหรือเครื่องประกอบขณะปรุง ประกอบอาหาร หากมีบาดแผลต้องปกปิดบาดแผลที่มิดชิด  ไม่ไอ จาม หรือสูบบุหรี่ขณะประกอบปรุงอาหาร  เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน จนกว่าจะรักษาให้หายขาด

๑๑. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนเตรียมปรุง - ประกอบ  และจำหน่ายอาหาร หรือภายหลังใช้ห้องส้วม หรือเมื่อมือสัมผัสสิ่งของ/และสิ่งสกปรก ทุกครั้ง 

 

กินอาหารที่ไม่ปลอดภัย…   ...จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิต

      การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยของร่างกาย ได้แก่  โรคอุจจาระร่วง  โรคอหิวาตกโรค โรคบิด โรคมะเร็ง  โรคพิษจากสารเคมี เช่น สารหนู ตะกั่ว เป็นต้น 

๑๑  วิธีง่ายๆ สำหรับรับมือโรคอาหารเป็นพิษ

๑.ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง

๒.เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างปลอดภัย

๓.หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ

๔.เลือกอาหารที่มีวิธีการผลิตที่ปลอดภัย

๕.ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

๖.เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ

๗. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง

๘. รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด

๙. ดื่มน้ำสะอาดและน้ำใช้ต้องสะอาด

๑๐. เพิ่มความระมัดระวังในการเตรียมอาหารสำหรับเด็กและทารก

๑๑. เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาเบื้องต้น หากไม่ดีขึ้นต้องรีบไปรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล

 

@@@@@@@@@@@

 

เพื่อลดภาวะความเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ  ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหาร 

โดย...     “  กินอาหารร้อน  ใช้ช้อนกลาง  ล้างมือก่อนบริโภคอาหาร ทุกครั้ง  ”

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 12:24 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ