ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้114
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้168
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1010
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1083
mod_vvisit_counterเดือนนี้2493
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4772
mod_vvisit_counterทั้งหมด225977
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

รางวัลที่เคยได้รับ  

ปี ๒๕๔๘    ได้แก่

๑ ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี  ได้รับเงินรางวัล ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ ชื่อรางวัล  รางวัลชนะเลิศการประกวด  ตลาดสดดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อหน่วยงาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

๓ ชื่อรางวัล  รางวัลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ  โดยผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการ ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘   
ชื่อหน่วยงาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๔ ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓  การประกวดตลาดสดน่าซื้อของ จังหวัดร้อยเอ็ด          
ชื่อหน่วยงาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี ๒๕๔๙   ได้แก่

๕ ชื่อรางวัล  รางวัลชมเชยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖ ชื่อรางวัล  รางวัลชมเชยตลาดดีมีมาตรฐานของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเงินรางวัล ๑๑๐, ๐๐๐ บาท
ชื่อหน่วยงาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

๗ ชื่อรางวัล  รางวัลชนะเลิศ  โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะดีเด่น  ประเภทที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล  ๕๙๐, ๐๐๐   บาท
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้แก่

๘  ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย“ตลาดดีมีมาตรฐาน”ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ประเภทที่ ๑ ( ตลาดขนาดใหญ่ ) 
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๙ ชื่อรางวัล  รางวัลชนะเลิศ  “การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” ประเภทที่ ๒   ( เทศบาลตำบล ) ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้แก่ 

๑๐ ชื่อรางวัล  รางวัลชนะเลิศ “ตลาดดีมีมาตรฐาน” ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ประเภทที่ ๑ ( ตลาดขนาดใหญ่ )
ชื่อหน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก่

๑๑  ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ “ท้องถิ่นป้องกันภัย” ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อหน่วยงาน  จังหวัดร้อยเอ็ด   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้แก่

๑๒  ชื่อรางวัล  เกียรติบัตร “ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ”   
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓  ชื่อรางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  “ ด้านจริยธรรม ” 
ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๑๔  ชื่อรางวัล เกียรติคุณ“ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”  
ชื่อหน่วยงาน  .. กรมส่งเสริม-คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

 

y1
รางวัลบ้านเมืองสะอาดตา พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจ

y2
รางวัลชมเชยเมืองน่าอยู่ยั่งยืน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

y3
รางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดตลาด  ดีมีมาตรฐาน   ประจำปี ๒๕๕๓

y4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ “ท้องถิ่นป้องกันภัย”  จังหวัดร้อยเอ็ด

y5
ประกาศเกียรติคุณ “ด้านจริยธรรม ” สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:40 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ