ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1020
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3509
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337802
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

20139615 872518076230430 6332547589381345426 n

 นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและภาคีการพัฒนา ร่วมเปิดงาน  นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมและแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวคือ การคัดเลือกประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 141 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพิจารณา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. เพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- ประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ

- หัวหน้าส่วนราชการและภาคีการพัฒนา

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,666 คน

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 10:10 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ