ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้145
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้949
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5021
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347817
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ได้กำหนดพันธกิจจำนวน  ๖  พันธกิจ  ดังนี้

 

พันธกิจที่  ๑ การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง

พันธกิจที่  ๒ การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง

พันธกิจที่  ๓ การสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พันธกิจที่  ๔ ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่  ๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

พันธกิจที่  ๖ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกส่วนราชการตลอดจนเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:23 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ