ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้150
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้327
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1264
mod_vvisit_counterเดือนนี้2865
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4348
mod_vvisit_counterทั้งหมด259036
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

อำเภอสุวรรณภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด

******************************************

 

๑. นายปิยพงศ์   รัตนอาภา        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ                   ที่ปรึกษากองทุน

๒. นายประเทือง  ราษฎร์ศิริ       สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ                          ที่ปรึกษากองทุน

๓. นายสมศักดิ์   เศรษโฐ           นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ                       ประธานกรรมการ

๔. นายสุชาติ  ทุมแสน              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            รองประธานกรรมการ

๕. นายสมยศ  ต้นประเสริฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            รองประธานกรรมการ

๖. นายถนัดศรี  บุญชูศรี            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ                  กรรมการ

๗. นายวสันต์  สามิบัติ              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ                  กรรมการ

๘. นางพีรนุตริ์  ศรชัยเลิศสกุล      หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว                  กรรมการ

                                          และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

๙. นางประมวล  เต็งศิริอรกุล      อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                 กรรมการ

๑๐. นางบุญล้อม  กอกขุนทด      อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                 กรรมการ

๑๑. นายสุทัศน์  ส่งศรีโรจน์        ผู้แทนชุมชน                                            กรรมการ

๑๒. นางรัตนา  วินทไชย           ผู้แทนชุมชน                                            กรรมการ

๑๓. นางศิริญญา  ใสสะอาด        ผู้แทนชุมชน                                            กรรมการ

๑๔. นางยุพิน  ฤทธิ์มั่น             ผู้แทนชุมชน                                            กรรมการ

๑๕. นางสีวลี  วลัยศรี              ผู้แทนชุมชน                                            กรรมการ

๑๖. สิบเอกลำพัน  เศรษโฐ         รองปลัดเทศบาล                                      กรรมการและเลขานุการ

๑๗. นางณัฎฐณิชา  จันสำโรง      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              กรรมการ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 14:29 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ